ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลชลประทานกล่าวถึงโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

  • วันที่ : 25-04-2017
  • ผู้เข้าชม : 200

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน กล่าวถึงโครงการ " ทำดีเพื่อพ่อ " ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บุคลากรได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนราชการ เพื่อสนอง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ภายในงานประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาล ชลประทานสู่โรงพยาบาลคุณธรรม พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น การแสดงธรรม โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ การถวายเงินร่วมทำบุญ และกิจกรรม PCMC Cleaning Day ณ ห้องประชุม นันทปัญญา ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำพระราชปณิธานและแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการครองตน ครองคน และครองงาน และเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนราชการ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ภายในงานประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลชลประทานสู่โรงพยาบาลคุณธรรม พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น การแสดงธรรม โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ กิจกรรม PCMC Cleaning Dayและพิธีจุดเทียน/ร้องเพลงถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลชลประทาน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลชลประทาน ได้ร่วมสืบสาน

อัลบั้มภาพ
รูปภาพทั้งหมด 20 ภาพ
เอกสารแนบ
  • รายงานสรุปคุณภาพน้ำ.pdf

    ประเภทไฟล์ : PDF ขนาด : 1.5 MB ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง
  • รายงานสรุปคุณภาพน้ำ.pdf

    ประเภทไฟล์ : PDF ขนาด : 1.5 MB ดาวน์โหลด : 120 ครั้ง